NOBE ALOE VERA CSR

NOBE ALOE VERA ❤ MILJøET

Vi tar ansvar for alle utslipp av karbondioksid fra vår transport ved å støtte det unike treplanleggings prosjektet Tropical Mix i Panama. I Panama er nemlig avskoging et stort problem som har en negativ innvirkning på vårt globale miljø, hvor trærne er nødvendig spesielt for å redusere andelen av CO2e i atmosfæren. Ved planting av trær på flater svarende til over 3000 hektar virker Tropical Mix både SFM og bevaring av området mangfold og økosystemer.

Siden januar 2017 har vi klima kompensert for hele 1364 tonn Co2.